Kekik

kekikKekik, çalı yada çalımsı görünümde ve kokulu olup, dünya üzerinde 40 türü vardır.Avrupa ve Asya, Akdeniz Bölgesi, Kuzey Afrika’dan Habeşistan’a kadar olan yerlerde ve Kanarya Adalarında bulunur.Ülkemizde ise yaklaşık olarak 35 kadar kekik türü 1500m. Rakıma kadar olan yerlerde ve yaylalarda, Anadolu’nun batısı, güneyi, doğu ve kuzeydoğusunda yayılış gösterir.Hoş kokulu çiçekler açar ve soluk yeşil üst yapraklar arasında gelişir, çiçek kurulu çoğunlukla 3-5 çiçekli ve sarkıktır.

Halk arasında kır kekiği olarak bilinen yabani kekik (Thymus Serpyllum L.), Akdeniz Bölgesi ve Anadolu’da bulunan, dalları hafif köşeli,kırmızımsı renkte ve kısa tüylerle kaplı bir kekik türüdür.Batı ve Güney Anadolu Bölgesi genel yayılış sahası olan kekik türümüzde(Thymus Vulgaris), 30cm. yüksekliğinde çalı görünümünde olup, çok dallı ve dalları çok tüylü bir görünüme sahiptir.

Comments are closed.